Aktualności

...

Prace implementacyjne oprogramowania obsługi drona na otrzymanym kontrolerze

Oprogramowanie obsługi drona na kontrolerze stanowi kluczowy element naszych działań, pełniąc centralną rolę w zarządzaniu naszymi jednostkami latającymi. To właśnie dzięki temu oprogramowaniu nasi piloci dronów zyskują możliwość nie tylko skutecznej kontroli, ale także efektywnego zarządzania i monitorowania naszych dronów.

Jesteśmy niezmiernie podekscytowani perspektywą kontynuacji naszych prac implementacyjnych oraz dalszego rozwoju oprogramowania obsługi drona. To, co osiągnęliśmy do tej pory, stanowi solidną podstawę dla naszych przyszłych osiągnięć. Nasze oprogramowanie nie tylko umożliwia płynne sterowanie dronami, ale również oferuje zaawansowane funkcje monitorowania, zbierania danych i analizy, co pozwala na jeszcze bardziej kompleksowe wykorzystanie potencjału naszych jednostek latających.

Nasza praca nad oprogramowaniem obsługi drona koncentruje się nie tylko na dostarczaniu aktualnych funkcji, ale także na ciągłym doskonaleniu interfejsu użytkownika, zwiększaniu bezpieczeństwa operacyjnego oraz dostosowywaniu się do ewoluujących potrzeb naszych użytkowników. Dążymy do tego, aby nasze oprogramowanie było nie tylko skuteczne, ale także intuicyjne i elastyczne, co umożliwia dynamiczne dostosowywanie się do różnorodnych zastosowań dronów.

Rozwój oprogramowania obsługi drona jest kluczowym elementem naszej strategii, mającej na celu nieustanne podnoszenie standardów w dziedzinie technologii dronów. Jesteśmy przekonani, że nasze innowacyjne podejście do projektowania oprogramowania zapewni naszym klientom nowoczesne, zaawansowane i niezawodne narzędzia do efektywnego zarządzania ich flotami dronów.

Aktualności

Zobacz także

...
2023-10-05
Algorytmy dronów - symulacja i implementacja

Zintegrowany przez nas symulator stanowi kluczowe narzędzie do testowania różnorodnych funkcji związanych z lotem dronów w formacji.

...
2023-11-04
Rozwój misji zasięgu sieci

W ramach projektu Starling zidentyfikowaliśmy niezbędność zapewnienia pełnego zasięgu sieci na wyznaczonym obszarze.

...
2023-11-15
Wdrożenie RabbitMQ

W trakcie rozwoju oprogramowania Starling Ground Control Station (GCS) zastosowano system zarządzania danymi do obsługi informacji otrzymywanych z dronów.

...
2023-09-24
Symulacja na wyciągnięcie ręki - cały cykl SITL na serwerze

Całe procedury związane z Symulatorem Integracji Testów Lotu (SITL) zostały przeniesione na nasz wirtualny serwer