ROGOŻ zajmuje się obecnie przygotowaniem oraz realizacją kilku projektów badawczo-rozwojowych, które skupiają się na opracowywaniu innowacyjnych technologii z zakresu wykorzystania autonomicznych dronów w licznych gałęziach przemysłu.

 

Nasze projekty obejmują obszary takie jak:
- automatyka
- big data
- AI
- robotyka
- IoT
- sterowanie dronem
- analiza obrazu

 

ROGOŻ jest otwarty na wszelkie formy współpracy z podmiotami specjalizującymi się w ww. obszarach. 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Szczegóły w zakładce KONTAKT.

Nasze projekty